Koksnes žāvēšana (KD)

Daudzas industrijas, tādas kā pārtikas, farmaceitiskā, papīra, u.c., pieprasa žāvētas paletes, lai nepieļautu mitruma pārvietošanos no koksnes uz produktu, kā arī novērstu sēnīšu un pelējuma ietekmi un saglabātu produktu, kas tiek transportēti ar šīm paletēm, kvalitāti. Lai apmierinātu šo pieprasījumu, piedāvājam paletes, palešu virsmas, detaļas un komplektus, kā arī taras zāģmateriālus, kas izžāvēti līdz W=18%.

Termiskā apstrāde (HT) atbilstoši ISPM 15

Fitosanitāro Pasākumu Starptautiskos Standartus Nr.15 (ISPM 15) izstrādāja Starptautiskā Augu Aizsardzības Konvencija (IPPC) un tie atrunā nepieciešamību apstrādāt koksnes materiālus, kurus izmanto, lai transportētu produktus starp valstīm. Standartu galvenais mērķis ir novērst slimību un insektu, kuri var negatīvi ietekmēt augus un ekosistēmas, starptautisku pārvietošanos un izplatību.

ISPM 15, 2009 (angļu valodā) var atrast šeit

Vairāk informācijas par ISPM 15 un valstīm, kuras adoptējušas šo standartu, var atrast šeit: http://en.wikipedia.org/wiki/ISPM_15

MAISTORM piegādā saskaņā ar ISPM 15 termiski apstrādātas paletes no sertificētiem un uzticamiem piegādātājiem, tādēļ jums nav jāuztraucas par HT zīmoga legalitāti uz paletes!