Piegāžu plānošana

Piegāžu un izmaksu plānošana

Neskatoties uz šķietamo vienkāršību un nelielo īpatsvaru kopējā izmaksu grozā, palete un cits koka iepakojums spēlē kritisku lomu jebkurā ražošanā, īpaši industrijās, kur ražošana notiek lielos apjomos un ar augstu automatizācijas pakāpi.

Lai klienti vienmēr būtu nodrošināti ar koka iepakojumu, mēs lūdzam pievērst pienācīgu uzmanību savlaicīgai piegāžu plānošanai.

Jebkuras kravas saražošanai un piegādei nepieciešamais minimālais laiks ir 5-8 darba dienas pie nosacījuma, ja ir brīvas jaudas.

Tomēr pārsvarā gadījumu mūsu uzticamie piegādātāji ir noslogoti 3-5 nedēļas uz priekšu, tādēļ, plānojot koka iepakojuma piegādes, mūsu ieteiktais laiks no pasūtījuma brīža līdz preces piegādei ir sekojošs:

  • Konteinerkravas: atkarībā no produkta sarežģītības: 2-3 mēneši (jārēķina 4-6 nedēļas līdz kravas nogādei ostā plus 4-6 nedēļas ceļā)
  • Beramkravas: 1-2 mēneši (jārēķina 4-6 nedēļas līdz kravas piegādei ostā plus 1-2 nedēļas ceļā).
  • Autokravas: aptuveni 1 mēnesis (3-4 nedēļas ražošanā plus 3-5 dienas ceļā)

 

Otrs ļoti svarīgs faktors ir izejmateriāla (= apaļkoka) cenas, kas Latvijā mainās vidēji 2 reizes gadā (izejot no izsoļu rezultāta)

Līdz ar to vēlamais periods cenu fiksācijai ir pusgads. Ja termiņš ir ilgāks, klientam jāņem vērā, ka cenā tiks ierēķināti varbūtējie cenu svārstību riski.

Tāpat liela nozīme ir transporta cenai, kas vidēji sastāda 15-25% no kopējām izmaksām. Transports ir viena no grūtāk prognozējamiem faktoriem, tādēļ te var tikt piemērotas papildus izmaksas atkarībā no attiecīgā brīža pieejamības.