Värmebehandling (HT) enligt ISPM 15

Den internationella växtskydds-standarden Nr 15 (ISPM 15) utvecklades av den Internationella växtskyddskonventionen (IPPC) och den motsvarar behovet att bearbeta trämaterial som används för varutransporter mellan länder. Standardens mål är att förebygga spridning av sjukdomar och insekter, som kan påverka växter och ekosystem negativt.

ISPM 15, 2009 ((på engelska) finns här:

Mer information om ISPM 15 och länder som antagit denna standard, kan hittas här: http://en.wikipedia.org/wiki/ISPM_15

HT stämpel på pall

MAISTORM levererar värmebehandlade pallar enligt ISPM 15 från certificerade och pålitliga leverantörer, så man behöver inte oroa sig för äktheten hos en HT-stämplad pall!